Одесса, ул. Дворянская 7
+380938195084
7017667@gmail.com

Правові аспекти проблематики проведення земельних торгів.

Юридическая компания

40425-1uАктуальність написання даної наукової статті полягає у висвітленні правових аспектів проблематики проведення земельних торгів.  Земельні торги займають значне місце у способах набуття права власності, користування на земльні ділянки державної чи комунальної власності, у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, окрім винятків зазначених у Земельному кодексі. Метою ж написання статті є дослідження нової правової бази, на якій формується процес проведення земельних торгів, виявлення проблемних аспектів, та надання пропозицій з виправлення проблемних аспектів у проведенні земельних торгів на території України.

Як відомо 05.07.2012 року був прийнятий Закон України “ Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів у формі аукціону  ”, в зв’язку з чим було кардинально змінено процедуру проведенні земельних торгів у порівнянні з попередньою. Відповідно до нових положень під земельними торгами розуміється аукціон ( який є формою проведення земельних торгів), за результатами якого укладається договір купівлі – продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником ( переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів. На даний час у Земельному кодексі надається чіткий порядок проведення аукціону, з послідовністю стадій, проаналізувавши його можна зробити висновок, що даному процесу характерні такі проблеми: 1) проведення торгів вартісна і досить складна процедура, деякі аспекти якої викликають запитання; 2) аукціонний продаж віддає перевагу претендентові із найбільшим капіталом з яким малі та середні підприємці, або більшість громадян, не зможуть конкурувати; 3) можлива фальсифікація аукціону; 4) практично не здійснено розмежування державної і комунальної власності; 5) вся процедура проведення аукціону буде займати великий проміжок часу. Згідно переліку вище зазначених проблем, хотілося б зупинитись на кожній окремо.

Перш за все проведення земельних торгів є вартісна процедура. Це полягає у тому, що підготовка лотів до проведення земельних торгів, яка передбачає виготовлення повної земельної документації, здійснюється організатором за його рахунок, за тим, організатор на протязі десяти днів з моменту підписання договору з виконацем земельних торгів передає йому усі документи та матеріали на лот. Після чого виконавець публікує детальну інформацію про лоти у друкованих засобах масової інформації загальної, регіональної, місцевої сферах розповсюдження а також на сайті Державного агенства земельних ресурсів України. На відміну від останнього, розміщення інформації з приводу лотів, яка повинна відповідати нормам закону у засобах масової інформації в середньому буде становити від 800 до 1000 гривень за одне таке розміщення, яких потрібно зробити щонайменше двічі по три рази. Також до витрат, які понесе організатор, потрібно зарахувати винагороду виконавцю земельних торгів, яка також складає чи маленьку суму. Дані витрати організатор буде сплачувати з реєстраційних внесків учасниками, але якщо їх не буде, або буде один чи два, навряд чи він зможе покрити ті витрати, які поніс при організації проведення аукціону.

Наступною проблемою являється спірне питання з приводу отримання виконавцем земельних торгів ліцензії, на підставі якої він вправі проводити даний вид господаврської діяльності. Відповідно до Наказу Держкомзему від 08.10.2010 № 724 “ Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів ”, суб’єкт господарювання який має намір проводити земельні торги, звертаєть до Державного агенства земельних ресурсів із заявою про видачу лійензії, до якої додаються документи визначені статтею 10 ЗУ “ Про ліцензування певних видів господарської дільності ”, та пунктом 22 Постановою КМУ № 756. ЗУ “ Про ліцензування певних видів господарської дільності ” відсилає нас до пункту 22 Постанови КМУ № 756 який називається — Діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини), що визиває сумніви, адже в назві повинно було б бути зазначено іншу назву виду господарської діяльності, у даному випадку це на проведення земельних торгів.

Ще однією проблемою є малий крок торгів, який становить до 5 % стартової ціни земельної ділянки, або до 0,5 % стартової плати за користування земельною ділянкою у разі продажу права на неї. При такому кроці торги з продажу одного лота будуть проводитись дуже довго, також організатор не зможе задовольнити свої матеріальні затрати, які він поніс при організації торгів, адже ціна торгів змінюватись майже не буде.

        Важливим мінусом являється також те, що земельні торги можуть бути фальсифіковані. По-перше тому, що організатор буде зацікавлений у тому, щоб лот зійшов з аукціону по найкращій для нього ціні. По-друге, інформація може бути розміщена таким чином, що б перший раз земельні торги не відбулися, з підстав наявності лише одного учасника, і у повторних торгах даний учасник мав право придбати земельну ділянку або право користування на неї за стартовою ціною.

        Проаналізувавши детально новели у сфері проведення земельних торгів і виділення проблемних питань, хотіло би виокремити декілька шляхів подолання цих проблем. Матеріальну проблему можливо подолати, шляхом надання певних квот у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах, та у графі розміщення оголошення про проведення аукціонів. Також потрібно вирішити питання з порядком отримання документів субєктами господарювання ліцензії на право займатись проведенням земельних торгів, шляхом внесення змін до постанови КМУ від 04.07.2001 № 756. Встановити Дежавним агенством земельних ресурсів контроль за процесом проведення земельних торгів, з метою запобігання фальсифікації результатів самого процесу і його результату. Дані зміни зможуть забезпечити викорінення проблемних питань у процесі проведення земельних аукціонів, що зробить їх ще більш прозорими та безпечними.

Список використаних джерел:

  1. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –
  2. Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів у формі аукціону // Закон України від 05.07.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2012.
  3. Про затвердження ліцензійних умов щодо провадження певних видів господарської діяльності щодо проведення земельних торгів // Наказ Держкомзему від 08.10.2010 // Офіційний вісник України від 03.12.2010 № 90.
  4. Про ліцензування певних видів господарської діяльності // Закон України від 01.06.2000 //  Офіційний вісник України від 21.07.2000.
  5. Про затвердження переліку документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності // Постанова КМУ від 04.07.2001 // Урядовий кур’єр від 18.07.2001.

Халупний А.В.