Одесса, ул. Дворянская 7
+380938195084
7017667@gmail.com

Рубрика: Новости

Юридическая компания

Защита Авторских Прав

Каждый человек хочет, что бы его труд был не напрасен, очень важно при создании какого либо произведения: книги, устройства, песни, наименования получить надежную защиту со стороны закона и государства. В Украине существует целый ряд законов, которые дает возможность авторам защитить свои права, но для этого существует четкая процедура, которую необходимо соблюдать. Также для бизнесменов очень…
Читать дальше

Расторжение брака, взыскание алиментов

Мы окажем помощь, связанную с расторжением брака, предоставим возможность справедливо разделить имущество супругов и определить место проживания детей в судебном порядке.  Услуга включает в себя:  —  подготовка документов, —   подача иска о разводе;  —  взыскание алиментов;  — раздел имущества супругов, в том числе после развода;  — споры, связанные с местом жительства несовершеннолетних детей. Обратившись…
Читать дальше

Момент початку життя

Життя ― найважливіше, невід’ємне, недоторкане благо людини. Ці положення закріплені в найважливіших актах і основоположних релігійних  джерелах: Всезагальна Декларація прав людини, Міжнародний Пакт про політичні і громадянські права, Декларація прав, свобод людини і громадянина. У ст. 3 Конституції України, проголошується, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні…
Читать дальше

Проблеми правового використання «ноу-хау»

Відсутність правових механізмів захисту «ноу-хау» в Україні ставить вітчизняних учасників міжнародних товарних ринків в нерівні умови з партнерами із інших країн, де ці питання врегульовані на рівні законодавчих актів. Тут особливої уваги набувають механізми оцінки та використання «ноу-хау» не тільки в процесі діяльності підприємств, але й на етапах розробки установчих документів, формування статутного капіталу тощо.…
Читать дальше

Роль медіації в системі вирішення господарських спорів

Медіація — це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам спору налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони змогли самостійно обрати той варіант рішення, який відповідатиме їхнім інтересам і задовольнить їхні потреби(Проект закону України від 21.01.2011 р. N 8137 «Про медіацію»). На відміну від формалізованого судового чи арбітражного…
Читать дальше

Одесситам на заметку: увеличен размер пособия малообеспеченным семьям

В январе текущего года принят Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год». Статьей 9 данного закона установлено, что в 2014 году уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения помощи, в соответствии с Законом Украины » О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических…
Читать дальше

Проблематика розкриття вбивств вчинених на замовлення

Вбивством на замовлення є умисним позбавленням життя потерпілого, яке вчиняється особою (виконавцем) за дорученням іншої особи (замовника). Таке вбивство має особливий механізм організації та вчинення, та в більшості випадків характеризується відсутністю безпосередніх зв’язків між замовником (організатором) і виконавцем злочину, попередніх стосунків між найманою особою і жертвою (вони не знайомі один з одним, не мають спільних…
Читать дальше

Проблеми розвитку і удосконалення криміналістики та кримінального-процесу на сучасному етапі

Як відомо, криміналістика не тільки творчо пристосовує досягнення природних, технічних і суспільних наук для боротьби зі злочинністю, але і сама певним чином впливає на їх окремі галузі. Такий зв’язок має місце і у взаємостосунках криміналістики з правовими науками. Серед них кримінально-процесуальна наука, яка більше ніж інші відчуває на собі вплив і сама впливає на розвиток…
Читать дальше

Кримінально правовий механізм вчинення злочинів пов’язаних з провокацією хабара

В сучасних реаліях боротьба з корупцією стала для нас звичайною справою про яку ми чуємо кожен день зі ЗМІ, а самі корупціонери нашими ворогами, але з посиленням протистояння корупції також збільшилась кількість провокацій хабара. Провокація хабара, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто…
Читать дальше

Державна політика як фактор породження корисливої злочинності

Корислива злочинність — найбільш поширений кримінальний феномен у світі. Доля такого виду злочинності складає більше половини в структурі злочинності. Корисливою злочинністю — сукупність передбачених кримінальним законом суспільно небезпечних діянь, в основі вчинення яких лежить корисливий мотив, тобто аморальне прагнення задовольнити індивід, потребу через протиправне, передбачене крим. законом заволодін-ня чужим майном, правом на нього або шляхом…
Читать дальше

Інвестування та будівництво морських портів в Україні

Питання інвестування та будівництва морських портів є актуальним у зв’язку з тим що морські порти є золотими воротами держави, через які експортуються та імпортуються товари різних профілюючих галузей, що і забезпечує сталий розвиток економіки держави та задоволенню соціальних верств населення. Стан портів України не дозволяє належним чином задовольнити дані інтереси, так як вони перебувають у…
Читать дальше

Медіація в сфері інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність на даний час перебуває у стрімкому розвитку. Об’єкти інтелектуальної власності набувають більшого значення та широкого розповсюдження серед населення. У зв’язку з цим охорона об’єктів прав інтелектуальної власності стає все актуальнішої і потребує більшого втручання держави. Адже порушення прав суб’єктів інтелектуальної власності призводить до великих затрат, які спричиняються самим порушенням і безпосередньо часом (строком)…
Читать дальше

Правові аспекти проблематики проведення земельних торгів.

Актуальність написання даної наукової статті полягає у висвітленні правових аспектів проблематики проведення земельних торгів.  Земельні торги займають значне місце у способах набуття права власності, користування на земльні ділянки державної чи комунальної власності, у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, окрім винятків зазначених у Земельному кодексі. Метою ж написання…
Читать дальше

Актуальність і проблематика соціального розвитку села України

Питання соціального розвитку села є актуальним, адже Українське село перебуває уже 23 роки у соціально демографічній кризі, що помітно робить слід на економічному та соціальному становищу держави. Метою написання даної статті служить вислвітлення головних аспектів подолання кризи.             З отриманням Україною довгоочікуваної незалежності, село у якому сконцентровано значну частину потенціалу суспільства вступило у соціально-демографічну кризу.…
Читать дальше

Дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності

                          Кузьмін Едуард Едуардович ©                                                                               …
Читать дальше

Бесплатная юридическая помощь малоимущим и социально незащищенным категориям граждан

На сегодняшний день в нашем обществе многие нуждаются в правовой помощи, в юридическом просвещении и поддержке, но далеко не каждый может себе позволить обратиться за платной юридической консультацией. Мы предлагаем полноценную, а так же квалифицированную юридическую помощь и поддержку малоимущим и социально незащищенным категориям граждан. Наши специалисты помогут составить заявления, жалобы, ходатайства и другие документы…
Читать дальше