Автор: Lawyer

Корпоративное право, Одесса

Корпоративное право

Компания «ЮРИСПРУДЕНТ» предлагает своим клиентам услуги в сфере корпоративного права: — Смена состава учредителей — Изменение размера уставного фонда — Изменение долей в уставном фонде — Смена директора предприятия — Изменение видов деятельности —...

Гражданское право, Одесса

Гражданское и хозяйственное право

Компания «ЮРИСПРУДЕНТ» предоставляет своим клиентам следующий перечень услуг в сфере гражданского и хозяйственного права: 1. Представление интересов юридических и физических лиц в суде: — составление и подача искового заявление — написание и подача апелляционных...

Регистрация частных предпринимателей ( СПД,ФЛП,ООО, ЧП,ОО)

Регистрация частных предпринимателей ( СПД,ФЛП,ООО, ЧП,ОО)

Регистрация предпринимателей и компаний – предусмотренная законодательством процедура, позволяющая осуществлять коммерческую деятельность в рамках правового поля. Несмотря на то, что с 2014 года регистрационный процесс был упрощен, например, исключена необходимость оплаты уставного капитала на...

Расторжение брака, взыскание алиментов

Расторжение брака, взыскание алиментов

Мы окажем помощь, связанную с расторжением брака, предоставим возможность справедливо разделить имущество супругов и определить место проживания детей в судебном порядке.  Услуга включает в себя:  —  подготовка документов, —   подача иска о разводе;...

Регистрация общественных организаций

Регистрация общественных организаций

Качественно и надежно предоставляем услуги по регистрации общественных организаций. Услуга включает в себя: 1. Подготовка полного пакета документов необходимых для регистрации ( Уставы, протокол о создании, приказ о назначении директора и т.д.). 2. Получение...

Внесение изменений в уставные документы

Внесение изменений в уставные документы

Устав юридического лица – основной документ, регламентирующий деятельность компании, ее организационно-правовую структуру, управление, финансы и другие аспекты. Поскольку со временем деятельность юридических лиц может претерпевать изменения, данные, содержащиеся в уставе, также подлежат корректировке. Для...

Ликвидация СПД в Одессе

Ликвидация СПД в Одессе

Предоставляем услуги по ликвидации частных предпринимателей – ФЛП. В кратчайшие сроки и за разумные деньги. Налаженность коммуникаций и ответственность дает возможность решить задачу «под ключ». Ваша отчетность будет приведена в порядок предусмотренный нормами законодательства....

Момент початку життя

Момент початку життя

Життя ― найважливіше, невід’ємне, недоторкане благо людини. Ці положення закріплені в найважливіших актах і основоположних релігійних  джерелах: Всезагальна Декларація прав людини, Міжнародний Пакт про політичні і громадянські права, Декларація прав, свобод людини і громадянина....

Проблеми правового використання «ноу-хау»

Проблеми правового використання «ноу-хау»

Відсутність правових механізмів захисту «ноу-хау» в Україні ставить вітчизняних учасників міжнародних товарних ринків в нерівні умови з партнерами із інших країн, де ці питання врегульовані на рівні законодавчих актів. Тут особливої уваги набувають механізми...

Роль медіації в системі вирішення господарських спорів

Роль медіації в системі вирішення господарських спорів

Медіація — це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам спору налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони змогли самостійно обрати той варіант рішення, який відповідатиме їхнім...

Одесситам на заметку: увеличен размер пособия малообеспеченным семьям

Одесситам на заметку: увеличен размер пособия малообеспеченным семьям

В январе текущего года принят Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год». Статьей 9 данного закона установлено, что в 2014 году уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения помощи, в соответствии...

Проблематика розкриття вбивств вчинених на замовлення

Проблематика розкриття вбивств вчинених на замовлення

Вбивством на замовлення є умисним позбавленням життя потерпілого, яке вчиняється особою (виконавцем) за дорученням іншої особи (замовника). Таке вбивство має особливий механізм організації та вчинення, та в більшості випадків характеризується відсутністю безпосередніх зв’язків між...

Проблеми розвитку і удосконалення криміналістики та кримінального-процесу на сучасному етапі

Проблеми розвитку і удосконалення криміналістики та кримінального-процесу на сучасному етапі

Як відомо, криміналістика не тільки творчо пристосовує досягнення природних, технічних і суспільних наук для боротьби зі злочинністю, але і сама певним чином впливає на їх окремі галузі. Такий зв’язок має місце і у взаємостосунках...

Кримінально правовий механізм вчинення злочинів пов’язаних з провокацією хабара

Кримінально правовий механізм вчинення злочинів пов’язаних з провокацією хабара

В сучасних реаліях боротьба з корупцією стала для нас звичайною справою про яку ми чуємо кожен день зі ЗМІ, а самі корупціонери нашими ворогами, але з посиленням протистояння корупції також збільшилась кількість провокацій хабара....

Державна політика як фактор породження корисливої злочинності

Державна політика як фактор породження корисливої злочинності

Корислива злочинність — найбільш поширений кримінальний феномен у світі. Доля такого виду злочинності складає більше половини в структурі злочинності. Корисливою злочинністю — сукупність передбачених кримінальним законом суспільно небезпечних діянь, в основі вчинення яких лежить...

Інвестування та будівництво морських портів в Україні

Інвестування та будівництво морських портів в Україні

Питання інвестування та будівництва морських портів є актуальним у зв’язку з тим що морські порти є золотими воротами держави, через які експортуються та імпортуються товари різних профілюючих галузей, що і забезпечує сталий розвиток економіки...

Медіація в сфері інтелектуальної власності

Медіація в сфері інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність на даний час перебуває у стрімкому розвитку. Об’єкти інтелектуальної власності набувають більшого значення та широкого розповсюдження серед населення. У зв’язку з цим охорона об’єктів прав інтелектуальної власності стає все актуальнішої і потребує...

Правові аспекти проблематики проведення земельних торгів.

Правові аспекти проблематики проведення земельних торгів.

Актуальність написання даної наукової статті полягає у висвітленні правових аспектів проблематики проведення земельних торгів.  Земельні торги займають значне місце у способах набуття права власності, користування на земльні ділянки державної чи комунальної власності, у тому...

Актуальність і проблематика соціального розвитку села України

Актуальність і проблематика соціального розвитку села України

Питання соціального розвитку села є актуальним, адже Українське село перебуває уже 23 роки у соціально демографічній кризі, що помітно робить слід на економічному та соціальному становищу держави. Метою написання даної статті служить вислвітлення головних...

Представительство в судебном заседании

Представительство в судебном заседании

Согласно законодательству у каждого лица есть возможность представлять в судебном заседании свои интересы как самостоятельно, так и при участии представителя. Наилучшим представителем, который максимально эффективно представит ваши интересы в суде является профессиональный юрист. Не...